PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Polička

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností – barokní radnice, městské hradby, morový sloup, kostel sv. Jakuba. Z věžního ochozu se nabízí pěkný rozhled po městě. Ve věži kostela byla vybudována světnička pro “strážce proti ohni”, kde se v roce 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Městské kamenných hradby byly zpevněny 19 baštami - až na jednu se dodnes zachovaly. Souvislý hradební pás patří dnes k nejzachovalejším ve střední Evropě. Město Polička také vlastní jeden z nejstarších českých hradů, nedaleký raně gotický hrad Svojanov.
Pro sport a aktivní odpočinek nabízí Polička – krytý plavecký bazén, fit centrum, horolezeckou stěnu, 2 sportovní haly (volejbal, kopaná, basketbal), letní koupaliště, tenisové kurty, rybolov na Poličské přehradě, procházky po pěších stezkách v městském lesoparku Liboháj. V zimě je mírně kopcovitý terén příhodný pro nadšené běžkaře a místní sjezdovka pro sjezdaře. Bruslit můžete nejen na Synském rybníku, ale také na upravovaném zimním stadionu.

Městské informační centrum - Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, tel: 461 723 800, fax: 461 724 867, e-mail: ic@policka-mesto.cz

Městské muzeum a galerie - muzeum disponuje bohatými historickými a národopisnými sbírkami. Expozice města Poličky, národopis Poličska, sklářství na Horácku nebo tkalcovství na PoličskuWeb: 

Hrad Svojanov - byl založen na ochranu významné obchodní stezky českým králem Přemyslem Otakarem II. Z nádvoří hradu lze přehlédnout celé vnitřní a vnější opevnění hradu a rozmístění bašt. Hláska slouží jako rozhlednaWeb: 

Tylův dům v PoličceTylův dům v Poličce
Tylův dům
Městské hradby v PoličceMěstské hradby v Poličce
Městské hradby
Vodní plocha u hradeb v PoličceVodní plocha u hradeb v Poličce
Vodní plocha u hradeb
Morový sloup na náměstí v PoličceMorový sloup na náměstí v Poličce
Morový sloup na náměstí
Chrám sv. Jakuba v PoličceChrám sv. Jakuba v Poličce
Chrám sv. Jakuba
Radnice v PoličceRadnice v Poličce
Radnice
Fotografie uživatelů
Polička - hradby
Polička městské hradby
Hrad Svojanov na Poličsku
Podzimní nálada okolo Svojanova na Poličsku.
Toulky Poličkou
Toulky Poličkou
Toulky Poličkou
Toulky Poličkou